Đèn Led Ốp Nổi

Đèn Led Ốp Nổi 12w loại tròn màu trắng , .

Đèn led ốp nổi 12w loại tròn màu trắng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 12w loại tròn màu trắng: Mã sản phẩm: NP-ONT12T Công suất:               12w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

165,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn led ốp nổi 12w loại tròn màu vàng , .

Đèn led ốp nổi 12w loại tròn màu vàng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 12w loại tròn màu vàng: Mã sản phẩm: NP-ONT12V Công suất:               12w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

165,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 12w loại vuông màu trắng , .

Đèn led ốp nổi 12w loại vuông màu trắng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 12w loại vuông màu trắng: Mã sản phẩm: NP-ONV12T Công suất:               12w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

178,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 12w loại vuông màu vàng , .

Đèn led ốp nổi 12w loại vuông màu vàng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 12w loại vuông màu vàng: Mã sản phẩm: NP-ONV12V Công suất:               12w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

178,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 18w loại tròn màu trắng , .

Đèn led ốp nổi 18w loại tròn màu trắng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 18w loại tròn màu trắng: Mã sản phẩm: NP-ONT18T Công suất:           18w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:       85 – 95Lm/w Kích thước:  […]

Learn More

185,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 18w loại tròn màu vàng , .

Đèn led ốp nổi 18w loại tròn màu vàng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 18w loại tròn màu vàng: Mã sản phẩm: NP-ONT18T Công suất:           18w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:       85 – 95Lm/w Kích thước:  […]

Learn More

185,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 18w loại vuông màu trắng , .

Đèn led ốp nổi 18w loại vuông màu trắng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 18w loại vuông màu trắng: Mã sản phẩm: NP-ONV18T Công suất:               12w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

205,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 18w loại vuông màu vàng , .

Đèn led ốp nổi 18w loại vuông màu vàng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 18w loại vuông màu vàng: Mã sản phẩm: NP-ONV18V Công suất:               18w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

205,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 24w loại tròn màu trắng , .

Đèn led ốp nổi 24w loại tròn màu trắng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 24w loại tròn màu trắng: Mã sản phẩm: NP-ONT24T Công suất:           24w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:       85 – 95Lm/w Kích thước:  […]

Learn More

230,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 24w loại tròn màu vàng , .

Đèn led ốp nổi 24w loại tròn màu vàng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 24w loại tròn màu vàng: Mã sản phẩm: NP-ONT24T Công suất:           24w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:       85 – 95Lm/w Kích thước:  […]

Learn More

230,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 24w loại vuông màu trắng , .

Đèn led ốp nổi 18w loại vuông màu trắng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 18w loại vuông màu trắng: Mã sản phẩm: NP-ONV18T Công suất:               24w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

245,000₫

 • Availability: 0 in stock
Đèn Led Ốp Nổi 24w loại vuông màu vàng , .

Đèn led ốp nổi 24w loại vuông màu vàng Thông số kỹ thuật đèn led ốp nổi 24w loại vuông màu vàng: Mã sản phẩm: NP-ONV24V Công suất:               24w Điện áp:                 100 – 260V – AC Quang thông:            […]

Learn More

245,000₫

 • Availability: 0 in stock